Nevyznáte sa v zákonoch? Nevadí, stačí vedieť, kde hľadať

Neznalého človeka je ľahké nachytať na čomkoľvek, či ide o rodinné vzťahy, pracovné, alebo spotrebiteľské. Aby ste sa do budúcna vyhli nepríjemnostiam, v prípade pochybností si problém neváhajte overiť v dostupných právnych publikáciách. A keďže doba je moderná, nemusíte hneď bežať do knižnice, všetko potrebné nájdete aj online.

Nevyznáte sa v zákonoch? Nevadí, stačí vedieť, kde hľadať
(zdroj: komerčný článok)

Aktuálny Zákon o ochrane spotrebiteľa a iné zákony

Nakupujeme denne. Či ideme na čerstvé pečivo, zeleninu, alebo mliečne výrobky, alebo si objednávame tovar cez internet, dostávame sa do vzťahu s obchodníkom. On od nás očakáva platbu, my očakávame produkt v príslušnej kvalite. Nie vždy sa však stretneme s predajcom, ktorý je čestný alebo ktorý svojmu biznisu rozumie. Len si predstavte, že by ste sa dostali k poškodenému výrobku a nedostali možnosť do pár dní ho vymeniť za nový, príp. ho vrátiť a dostať späť peniaze. Spotrebiteľ, bez ohľadu na to, aký za aký produkt alebo službu si platí, potrebuje mať istotu, že ho neoklamú a nezneužijú.

A tu vstupuje na scénu Zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý definuje práva a povinnosti každého, kto prichádza do obchodného vzťahu. Zákon upravuje práva spotrebiteľov a povinnosti výrobcov, dovozcov, dodávateľov i predávajúcich, definuje základné pojmy a predstavuje akúsi bibliu pre všetkých, ktorí ponúkajú tovary alebo služby. Súvisí s podnikaním rovnako ako Zákon o dani z príjmov či Zákonník práce, preto je vhodné mať ho vždy poruke. Je lepšie si niečo stokrát overiť ako sa dostať do problémov so zákonom.

Keď je zákon na vašej strane

Zákon o ochrane spotrebiteľa definuje bezpečné a nebezpečné výrobky, poskytovanie služieb, charakterizuje kvalitu či možnosti vybavenia reklamácie, no dotýka sa aj otázok napodobenín výrobkov, nekalých obchodných praktík, odborných skúseností či kódexu správania. Ak budete mať ako spotrebiteľ pocit, že predajca alebo poskytovateľ služieb nekoná v súlade so zákonom, stačí nazrieť do online verzie Zákona o ochrane spotrebiteľov a svoju hypotézu si overiť. Najmä pokiaľ stojíte na strane poškodeného je možné vďaka citovaniu konkrétnych pasáží zo zákona na predajcu priamo zapôsobiť ešte skôr, ako sa obrátite riešiť svoj problém súdnou cestou. Nie vždy však predajca robí niečo schválne a upozornením na konkrétnu nezrovnalosť so zákonom mu môžete pomôcť vyhnúť sa ďalším prešľapom.

Komerčný článok